Usługi

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami świadczonych przez nas usług.

  »   firma   »   usługi   »   Mercurius Dom Maklerski

Mercurius Dom Maklerski

 

Mercurius Dom Maklerski jest spółką utworzoną w roku 2005, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, świadcząca usługi związane z realizacją ofert publicznych. Nasza działalność maklerska koncentruje się na:

  • oferowaniu papierów wartościowych w obrocie publicznym
  • doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie ich struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią
  • doradztwie i świadczeniu innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw
  • doradztwie inwestycyjnym
  • sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych
  • przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych
  • wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie