Usługi

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami świadczonych przez nas usług.

  »   firma   »   usługi   »   Mercurius Dom Maklerski

Mercurius Dom Maklerski

 

Mercurius Dom Maklerski jest spółką utworzoną w roku 2005, działającą na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie czynności polegających na:

  • przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
  • wykonywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie,
  • nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,
  • doradztwie inwestycyjnym
  • świadczeniu usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
  • przechowywaniu lub rejestrowaniu instrumentów finansowych, w tym prowadzeniu rachunków papierów wartościowych, rachunków derywtaów i rachunków zbiorczych, oraz prowadzeniu rachunków pieniężnych,
  • doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
  • doradztwie i innych usługach w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
  • sporządzaniu analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym, dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
  • świadczeniu usług dodatkowych związanych z subemisją usługowa lub inwestycyjną.