Nasi Specjaliści

Jesteśmy dynamicznie rozwijającym się zespołem, zapraszamy do zapoznania się z profilami naszych specjalistów.

  »   firma   »   ludzie   »   nasi specjaliści

Jacek Żórawski - Analityk

Wykształcenie:

Szkoła Główna Handlowa (podyplomowe), Akademia Profesjonalnego Inwestowania
Szkoła Główna Handlowa (magisterskie), Finanse i Rachunkowość (rynki finansowe)
Politechnika Warszawska (licencjackie), Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Ekonomia (gospodarka przemysłowa)
Makler Papierów Wartościowych (nr licencji: 2512)
posiadający uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego

Doświadczenie zawodowe:
 • Od 2010 - Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.
 • 2010 - 2010 - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska – makler papierów wartościowych
 • 2008 - 2010 - PA CONEX Sp. z o.o. - programista maszyn CNC
 • 2007 - 2008 - PA CONEX Sp. z o.o. - specjalista ds. przygotowania produkcji

Profil i przygotowanie zawodowe oraz ważniejsze osiągnięcia:

Analityk rynku kapitałowego, specjalista w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych i wyceny przedsiębiorstw 

 • Udział w przygotowaniu szeregu analiz papierów wartościowych spółek giełdowych, takich jak: AC S.A., PGO S.A., Zamet Industry S.A., ZPUE S.A., Mabion S.A.
 • Udział w przygotowaniu prospektów emisyjnych: AC S.A. (2011).
 • Przygotowanie prezentacji spółek dla inwestorów: AC S.A. (2011).
 • Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu ofert prywatnych akcji spółek: ZPUE S.A.
 • Uczestnictwo w przygotowaniu i przeprowadzeniu ofert prywatnych obligacji: JW. Construction S.A.
 • Opracowanie wycen i analiz ekonomiczno-finansowych na potrzeby transakcji typu Corporate Finance
 • Autor referatu o strategiach spekulacji opcjami na spadek wahań indeksu na przykładzie opcji na WIG20 w pracy zbiorowej pod red. dr A. Adamskiej, prof. A. Fierli, "Inwestowanie. Wybrane zagadnienia", Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010

Zrealizowane projekty:
 • LC Corp S.A. - 2017
 • GetBack S.A. - 2017
 • Famur S.A. - 2017
 • Celon Pharma S.A. - 2016
 • Idea Bank S.A. - 2015
 • J.W. Construction Holding S.A. - 2014
 • Mabion S.A. - 2014
 • PKP Cargo S.A. - 2013
 • Bioton S.A. - 2013
 • Mabion S.A. - 2013
 • J.W. Construction Holding S.A. - 2013
 • CCS S.A. - 2012
 • ZPUE S.A. - 2012
 • ZPUE S.A. - 2012
 • FAMUR S.A. - 2011
 • Polska Grupa Odlewnicza S.A. - 2011
 • Zamet Industry S.A. - 2011
 • AC S.A. - 2011