Aktualne Ofert

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi ofertami.

  »   aktualne oferty

Informacja dla obligatariuszy GetBack

Mercurius Dom Maklerski, jako podmiot prowadzący ewidencję obligacji na okaziciela serii GB; GC; GH; GJ; GN; GP i GW wyemitowanych przez GetBack S.A. („Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu 24 lutego 2020 r. uprawomocniło się postanowienie sądu o zatwierdzeniu układu z wierzycielami Spółki („Układ”). W konsekwencji obligacje niezabezpieczone wyemitowane przez Spółkę będą spłacane w ramach Układu, w wysokości 25% wartości nominalnej, zgodnie z przyjętym harmonogramem. Tekst zatwierdzonego Układu znajdą Państwo TUTAJ.

W wykonaniu Układu Spółka planuje dokonać przyspieszonej wypłaty części rat układowych. Komunikat Spółki w tej sprawie znajduje się TUTAJ.

Jednocześnie informujemy, iż Mercurius Dom Maklerski prowadzi ewidencję wyłącznie dla obligacji GetBack serii wymienionych na wstępie. Informację o podmiotach prowadzących ewidencję pozostałych serii obligacji wyemitowanych przez GetBack znajdą Państwo w powyższym komunikacie Spółki.

W dniu 9 kwietnia 2020 r. do obligatariuszy posiadających obligacje GetBack serii GB; GC; GH; GJ; GN; GP i GW wysłaliśmy e-mail z prośbą o weryfikację numeru rachunku bankowego, na który będą dokonywane wypłaty w ramach Układu. Jeżeli ktoś z Państwa takiego e-maila od nas nie otrzymał – prosimy o pilny kontakt na adres ewidencja@mercuriusdm.pl.

Weryfikacji rachunku bankowego wskazanego wcześniej w formularzu zapisu na obligacje GetBack powyższych serii można także dokonać prosząc nas o podanie numeru tego rachunku przesyłając wiadomość na adres ewidencja@mercuriusdm.pl. W takiej sytuacji prześlemy do Pani/Pana sześć pierwszych i dwie ostatnie cyfry numeru rachunku, który posiadamy w prowadzonej przez nas ewidencji celem potwierdzenia jego poprawności.

W przypadku konieczności aktualizacji numeru rachunku bankowego, prosimy o wypełnienie  FORMULARZA i przesłanie jego skanu na adres ewidencja@mercuriusdm.pl oraz przesłanie podpisanego oryginału na nasz adres najpóźniej do dnia 24 kwietnia 2020 r.  Prosimy też, aby wszelką korespondencję mailową dotyczącą obligacji GetBack powyższych serii kierować na powyższy adres e-mail.

Prosimy również o bieżące śledzenie informacji dla obligatariuszy bezpośrednio na stronie GetBack S.A. www.getbacksa.pl

weź udział w ofercie

NIEAKCEPTUJE ZAMKNIJ AKCEPTUJĘ